Honingbij

 

Honingbij – Apis mellifera

 

Vandaag 04-03-’17 zien we de eerste bijen in de tuin.

 

Vreemdelingen in de tuin #2 (Okt. 2008)

 

Prachtrosella

 

Denk je dat het niet gekker kan na de Agapornis

zit er weer een ‘vreemde vogel’ in de tuin (Archieffoto okt 2008).

Hij heeft een maand lang regelmatig de tuin bezocht

en zich tegoed gedaan aan trosgierst, pinda’s en appel.

 

 

Vreemdelingen in de tuin

 

Als ik zie wat er in de tuin zit denk ik soms dat ik droom.

Dit verwacht je niet maar ontsnapte vogels weten onze tuin vaak te vinden.

Eerst één maar er komen er meer en uiteindelijk zijn ze met z’n vieren.

Ze zaten vaak vlak naast mij op de raamkruk en bovenop het raam en de tuintafel.

Van 02-08 t.m. 13-09-2008 zijn ze dagelijks in de tuin geweest.

 

Ruige rijp

 

Ruige rijp

Ruige rijp, ook aanvriezende mist, bevriezende mist of uitvriezende mist genoemd,

is een vaste vorm van neerslag, die wordt gevormd uit onderkoelde waterdruppels van

lichte mist of direct uit in de lucht hangende waterdamp, door rijping.

Hiervoor is een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid vereist van meer dan 90% en een

luchttemperatuur lager dan -8 °C.

De ontstane warmte wordt daarbij door convectie afgegeven aan de omringende lucht.

Daardoor wordt door wind het ontstaan van ruige rijp bevorderd, zij het dat

deze niet te zwaar mag zijn, daar dan de ontstane fragiele ruige

rijpstructuren worden beschadigd.

Tegen de windrichting in ontstaan hierbij naaldvormige ijskristallen die

zeskantige dendrieten vormen, die een redelijk grote omvang en

bizarre vormen kunnen aannemen en daarbij meestal slechts langzaam groeien.

Ruige rijp groeit tegen de wind in daar de lucht die van loefzijde komt aanwaaien een hogere

luchtvochtigheidsgraad bezit dan de lucht aan de lijzijde.

Ruige rijp treedt in vergelijking met rijp zeer zelden op en wordt

vaak verward met rijp of harde rijp.

Info: Wikipedia

 

 

Vogels in de tuin #5

 

Ringmus – Passer montanus

Het is wat te fris om er op uit te gaan met de scootmobiel maar de vogels in de tuin

zorgen ervoor dat ik mij niet verveel.

Elke dag komen de Ringmussen nog langs en de Keep laat zich ook elke dag nog zien.

 

Keep – Fringilla montifringilla


 

In de tuin: Keep – Fringilla montifingilla

Keep – Fringilla montifringilla

Eindelijk weer een Keep in de tuin de laatst maal was september 2013.

Waardoor er zolang tussen weet ik niet.

Ik weet dat ze wel in Zoetermeer (Buytenpark) zijn gespot maar die

vonden het zeker te ver naar Voorschoten.

Deze Keep zat in een groep van ongeveer 12 vinken.

Erica zag hem en dus heb ik wat extra zonnepitten gestrooid daar zijn

zowel de kepen als vinken gek op.

Kerst en 2017

Vogels in de tuin #4

 

Noordse kauw – Corvus monedula monedula

In de winter voegen zich bij de ‘Nederlandse’ kauw die hier het hele jaar verblijft

en broedt de Noordse en in sommige gevallen de Russische kauw.

Deze zijn afkomstig uit landen als Rusland, Finland en

Noorwegen en verblijven hier van oktober tot en met begin april.

Deze ondersoorten hebben meer de neiging tot trekken.

Met name de Russische kauw is een uitgesproken trekvogel.

In Nederland mengen zij zich zonder enig probleem met de westerse kauwen en

verblijven ze voornamelijk in agrarische gebieden en in bossen.

De noordse kauw heeft een lichtere wang en achterhoofd en een lichtere buik

dan de westerse kauw.

Maar het meest in het oog springend is de witte band in een sikkelvorm rondom de nek.

De Russische kauw heeft een nog wittere wangpartij en ook de sikkel is nog scherper.

 

 

Vogels in de tuin #3

 

Regelmatig zien wij de puttertjes in het Buytenpark en langs de spoorbaan

maar in de tuin komen ze zelden.

Voor het laatst was dat 2008

 

Deze huismus vermaakt zich prima met zijn takje.

 

Vogels in de tuin #2

 

Eindelijk weer Ringmussen (Passer montanus) in de tuin.

In 2012 hebben we ze voor het eerst in de tuin gezien en nu 4 jaar later zijn ze er weer.

De ringmus wordt ongeveer 14 cm groot, dat is een fractie kleiner dan de huismus.

Zowel mannetje als vrouwtje hebben een kastanjebruine kruin,

een zwarte wangvlek en een witte halsring.

De wangvlek en de bruine kruin zijn een goed herkenbaar verschil met de huismus.

De bovenzijde is bruin met zwarte strepen en de onderzijde lichtgrijs.

De ringmus is in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst is gezet.

De soort staat ook op de Vlaamse rode lijst als achteruitgaand dit is dezelfde status

als gevoelig in Nederland.

Volgens SOVON vertoonde het aantal broedparen in de periode 1990-2007 een grillig verloop

en broedden er in 2007 nog ongeveer 100.000 paar in Nederland.

Maar uit tellingen die buiten de broedtijd werden gedaan,

bleek een geleidelijke maar significante achteruitgang.

Het aantal ringmussen neemt af door veranderingen in de landbouw,

die steeds grootschaliger en intensiever wordt:

graanteelt is vervangen door maïscultuur en er zijn te weinig stoppelakkers voor de ringmus.

Heggen en houtwallen, dode bomen en knotwilgen zijn in het landschap veel minder

algemeen geworden, dus is er minder nestgelegenheid.

Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet bevorderlijk voor deze graaneters.