Archief voor de categorie "Vogels"

In de sneeuw.

Groenling -Chloris chloris

Koolmees – Parus major

Meneer Vink

Mevr. Vink – Fringilla coelebs

Noordse kauw – Coloeus monedula monedula

Grote zilverreiger – Ardea alba

Grote bonte specht – Dendrocopos major

Torenvalk – Falco tinnunculus

Buizerd – Buteo buteo